WAKACYJNY WYPOCZYNEK - ”LATO 2019 Z PRZYSTANIĄ”

Zakończył się organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie, wypoczynek wakacyjny dla dzieci uczęszczających do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej „Przystań".

Zorganizowano cztery dziesięciodniowe turnusy, na których wypoczywało 102 dzieci. Nad morze do Jastarni wyjechało 20 naszych wychowanków, 34 wypoczywało na 2 turnusach w Ewelinie, a 48 wyjechało w góry do Rymanowa Zdroju.

Nasi wychowankowie na wakacjach nie tylko wypoczywali, ale uczestniczyli też w różnych zajęciach np: socjoterapeutycznych, teatralnych, plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno – sportowych oraz zabawach rozwijających inwencję twórczą. Odbywali wycieczki piesze oraz rowerowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek harcerskich. Wyjeżdżali również na basen „Garwolanka”. Spotkali się m.in. z policjantami, strażakami i pracownikami sanepidu.

Z okazji” Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii”, dzieci pod kierunkiem Małgorzaty Walendy przygotowały przedstawienie pt. „Czas na życie”. Z tej okazji przybyli liczni goście: Marzena Świeczak – burmistrz Miasta Garwolina, wiceprzewodniczący Rady Miasta – Andrzej Ostolski, radny Miasta Garwolin – Robert Kuźbida, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPD: Kazimiera Buszta, Magdalena Zawadzka, Anna Krupińska, Maria Stefańska – Baran, Grażyna Leszek, Marianna Koronka, dyrektor świetlicy „Przystań” – Danuta Siwak oraz rodzice.

Wychowankowie wyjeżdżali na jednodniowe wycieczki krajoznawczo – dydaktyczne. Byli też w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie uczestniczyli w lekcji przyrodniczej, w Żelazowej Woli, gdzie zwiedzili Dom Urodzin Fryderyka Chopina oraz uczestniczyli w koncercie chopinowskim. W Dęblinie zobaczyli Muzeum Lotnictwa , a w Gołębiu Muzeum Nietypowych Rowerów.

Dzieci przebywające na turnusie w Rymanowie Zdroju pojechały do Sanoka, gdzie zobaczyły Muzeum Budownictwa Ludowego, w Iwonicza Zdroju – Pijalnię Wód Mineralnych, tężnię oraz Historyczną Ścieżkę Edukacyjną. W Krośnie natomiast Muzeum Rzemiosła i Centrum Dziedzictwa Szkła, w Łańcucie - Zamek Potockich oraz stajnię i wozownię.

Dzieci przebywające nad morzem w Jastarni pojechały pociągiem na Hel, do Muzeum Rybołówstwa, do Władysławowa do Ocean Parku.

W realizacji wakacyjnego programu wspierali Stowarzyszenie finansowo: Urząd Miasta i Gminy Garwolin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, Firma Ochnik, Firma Zeller Plastik, Firma „Procima" z Warszawy, Zarząd Banku Spółdzielczego w Garwolinie, oraz lokalni darczyńcy.

Rzeczową i finansową, cenną pomoc udzielili : PSS „Społem” w Garwolinie oraz piekarnie Mianowscy i Frankowscy.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie, dyrektor świetlicy, Danuta Siwak w imieniu wychowanków i rodziców pragnie serdecznie podziękować wszystkim dobroczyńcom za wsparcie i okazane serce.

<

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl