„ FESTIWAL PRZYRODY – SKARBY LASU ”

W dniu 5 października b.r. w gajówce w Ewelinie, odbył się XV Festiwal Przyrody pod hasłem „Skarby lasu”. Festiwalowi jak co roku patronowało Nadleśnictwo Garwolin, które reprezentował leśniczy Piotr Goliszewski . Pytania konkursowe opracowała i konkurs przeprowadziła Hanna Dondzbach. Na festiwal przybyło 70 osób w tym 50 dzieci uczęszczających do świetlicy „Przystań” , wychowawcy oraz przedstawiciele Zarządu SPD i Komisji Rewizyjnej. Festiwal otworzyła dyrektor świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przystań” Danuta Siwak i przedstawiła program. Następnie Leśniczy Piotr Goliszewski poprowadził gawędę na temat lasu i jego mieszkańców oraz pracy leśnika. Dzieci z zaciekawieniem i z wielką uwagą słuchały opowieści . Po wystąpieniu leśnika przeprowadzono konkurs, na który składała się wiedza na temat lasu i napisany wiersz o tematyce ekologicznej. W konkursie wzięło udział 12 wychowanków świetlicy. Były to cztery 3 osobowe drużyny. Zawodnicy wykazali się wielką wiedzą przyrodniczą dotyczącą lasu i organizmów w nim żyjących. Rywalizacja była bardzo wyrównana . Komisja postanowiła, że przyzna dwa pierwsze miejsca ex aequo , które zdobyli wychowankowie Przystani nr 2 i grupa z Rębkowa. Dwa drugie miejsca ex aequo, przyznano wychowankom z Przystani nr 1 i nr 3. Natomiast wiersze w wykonaniu dzieci, zachwyciły komisję wiedzą na temat ekologii , która przyznała wszystkim nagrody. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody książkowe i sprzęt sportowy. Książki ufundowało Nadleśnictwo Garwolin, a sprzęt sportowy zakupiono dzięki współfinansowaniu projektu: p. n. ”Świetlica profilaktyczno – wychowawcza” przez Miasto Garwolin, Gminę Garwolin. Dyrektor Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Przystań” – Danuta Siwak w imieniu własnym, Zarządu i dzieci ze świetlicy Przystań”, pragnie serdecznie podziękować wszystkim współfinansującym nasze zadanie .     

  

     

  

  

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl