Wakacje 2021 - Rymanów Zdrój

W dniach od 01 do 10 lipca 2021r. na kolonii letniej w Rymanowie Zdroju wypoczywała grupa 40 dzieci uczęszczających do świetlic „Przystań” z Garwolina i Rębkowa. Podczas trwania kolonii wychowawcy dbali o integrację grupy oraz starali się wyrabiać nawyki kulturalnego zachowania. Koloniści z zaangażowaniem wywiązywali się ze swoich obowiązków m.in. z dyżurów na stołówce oraz dbali o porządek w swoich pokojach. Dzieci spacerowały po Rymanowie Zdroju wzdłuż rzeki Tabor - zwiedziły Park Zdrojowy, Pijalnię Wód, Tężnię. Podczas spacerów podziwiały panoramę Beskidu Niskiego oraz poznały historię uzdrowiska. Wędrując szlakiem źródeł dzieci piły lecznicze wody oraz poznały ich zdrowotne właściwości. W czasie trwania kolonii dzieci wzięły udział w czterech wycieczkach autokarowych. Odbyła się wycieczka do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, w którym internowany był prymas Stefan Wyszyński. Dzieci zwiedziły pokój prymasa, a także kaplicę, w której się modlił. Podczas wycieczki do Krosna dzieci spacerowały po krośnieńskim Rynku podziwiając renesansowe sukiennice i zabytkowe kamienice oraz poznając historię miasta. Zwiedziły również najstarszy krośnieński kościół, czyli farę -Bazylikę kolegiacką Świętej Trójcy. Zwiedzając w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach Ogród Biblijny, dzieci podziwiały rośliny wymienione w Biblii oraz poznały wydarzenia przedstawione na kartach Pisma Świętego, Park Miniatur, w którym zgromadzono 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosławnych oraz kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy. W Ośrodku dzieci obejrzały różne zwierzęta, m.in. jelenie, lamy, daniele, kozy afrykańskie, kucyki, ptaki przydomowe, papugi. Kolejną atrakcją tego dnia był rejs po Solinie podczas którego dzieci poznały historię powstania jeziora oraz zapory i elektrowni wodnej, słuchały szant i podziwiały malownicze krajobrazy Zalewu Solińskiego, Bieszczad oraz Zaporę na Solinie. 09.07.2021r. dzieci pojechały do Rezerwatu Prządki, w którym zobaczyły ogromne skały piaskowca oraz wysłuchały legendy o powstaniu skał. Następnie, pod opieką przewodnika i wychowawców przeszły czarnym szlakiem do Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Tam uczestniczyły w warsztatach malarskich oraz poznały historię zamku, zwiedziły jego ruiny oraz dowiedziały się jakie kary, za popełnione przestępstwa, spotykały mieszkańców Europy w średniowieczu. Tam również odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Podczas kolonii była prowadzona gimnastyka poranna, zajęcia taneczne, zabawy integracyjne oraz sportowo-rekreacyjne. Dzieci bawiły się na placu zabaw, w chowanego, ringo, hula-hop, skakały przez skakankę, grały w badmintona, piłkę nożną i siatkówkę. Odbyły się również igrzyska kolonijne. Chętnie brały udział w zabawach rekreacyjnych na odkrytym basenie w Rymanowie Zdroju. Odbywały się również zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonały logo swojej grupy oraz kartkę z pozdrowieniami dla sponsorów wypoczynku. Wiele emocji u dzieci wzbudził konkurs „Mam Talent”, w którym mogły zaprezentować swoje umiejętności i zdolności artystyczne. Podczas kolonii odbyły się również zajęcia profilaktyczne. Pani policjantka wygłosiła prelekcję na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji i na drodze oraz o właściwych zachowaniach w kontaktach bezpośrednich i w sieci z nieznajomymi. Pracownik sanepidu przekazał informacje na temat możliwych konsekwencji ukąszenia przez kleszczy. Ogromne zainteresowanie dzieci wzbudziła wizyta miejscowych strażaków. Zaprezentowali oni wyposażenie wozu strażackiego, dzieci mogły przymierzyć ich strój a na koniec polać wodą z wozu strażackiego. Wieczorami wychowawcy czytali młodszym dzieciom baśnie, legendy i opowiadania. Starsze dzieci czytały poezję K.K. Baczyńskiego a następnie zaprezentowały uczestnikom kolonii wieczernicę poświęconą temu poecie. Dzieci podczas pobytu na kolonii zachowywały się wzorowo- przestrzegały ustalonych zasad zachowania, wywiązywały się z dyżurów, aktywnie uczestniczyływ zajęciach, zabawach i grach. Wobec siebie były koleżeńskie, uprzejme, opiekuńcze. Na zakończenie wypoczynku wszystkie dzieci otrzymały nagrody i dyplomy za udział w kolonii. Wyjechały z Rymanowa Zdroju wypoczęte i zadowolone, bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  << Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl