Festiwal Przyrody

W dniu pierwszego października 2022 roku gajówka w Ewelinie zatętniła gwarem dzieci, ponieważ w tym dniu odbywał się Piknik Edukacyjno – Ekologiczny, w ramach realizowanego programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.n. „Budowa Bazy Edukacyjnej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom”, połączony z XVIII Festiwalem Przyrody p.n. „Las Bogactwem Natury”. Festiwalowi, jak co roku patronowało Nadleśnictwo Garwolin, które reprezentowali Piotr Goliszewski i Paweł Jarzyna.

Po otwarciu uroczystości dzieci z „Przystani nr 2” zaprezentowały spektakl pt. „Jesteśmy Panami Świata”, który przygotowała Małgorzata Walenda.

Po przedstawieniu gawędę poprowadził leśniczy, Piotr Goliszewski, wprowadzając dzieci w świat drzew i zwierząt zamieszkujących okoliczne tereny leśne, oraz zapoznał dzieci z budową lasu i jego funkcjami.

Kolejnym punktem programu był konkurs z wiedzy i umiejętności przyrodniczych, w którym wzięły udział trzyosobowe drużyny, byli to reprezentanci świetlicy „Przystań” ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie i lokalnych szkół podstawowych. Pytania przygotowała i konkurs poprowadziła Hanna Dondzbach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie : Paweł Jarzyna, Alicja Jakimiec, Jolanta Szewczyk, Małgorzata Siwak i Edward Kret. Pierwsze miejsce zdobyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 – 18 pkt, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 – 16 punktów, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 5. Zwycięscy otrzymali nagrody, które ufundowali: Nadleśnictwo Garwolin, Miasto i Gmina Garwolin. Całe przedsięwzięcie mogło być realizowane dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wspólnie z leśnikami dzieci z „Przystani” na terenie siedliska gajówki, posadziły drzewa, które otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Garwolin.

Na koniec odbył się wspólny poczęstunek, tradycyjny żurek, kiełbaski z ogniska oraz pączki.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy Garwolin: Sekretarz Katarzyna Grzeszczak, Inspektor ds. funduszy europejskich Beata Gromuł, z Urzędu Miasta: Kierownik Wydziału Oświatowo - Społecznego Jadwiga Mańkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Krystyna Antolak, Dyrektor Gminnego Centrum Animacji i Kultury Kinga Smak – Lasocka, Członkowie Zarządu SPD i Komisji Rewizyjnej, wychowawczy oraz sympatycy Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania w/w przedsięwzięcia.

Opracowała Danuta Siwak                                            

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl