Podziękowali za pomoc

26 września w pięknej leśniczówce w Ewelinie k/Rębkowa, odbyło się ognisko zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie dla darczyńców, sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia. Było ono formą podziękowania dla tych, którzy nie szczędzą czasu i pomocy finansowej czy materialnej, by wspomóc dzieci i młodzież zrzeszoną w czterech świetlicach profilaktyczno-wychowawczych. Organizatorem spotkania byli wychowawcy z „Przystani” nr 3, przy Zespole Szkół nr 5 w Garwolinie. Na spotkaniu nie zabrakło prawdziwego ogniska, pięknej dekoracji przygotowanej przez Krystynę Antolak, zespołu ludowego z Gimnazjum w Maciejowicach, którego animatorami są państwo Rutkowscy oraz akordeonistów - Mirosława Donzbacha i Zbigniewa Zimnego. Zebranych powitała przewodnicząca Stowarzyszenia Bogumiła Szeląg, która w skrócie przedstawiła roczną działalność organizacji.
W zorganizowanych przez 32 wychowawców zajęciach uczestniczyło 100 wychowanków z 73 rodzin. Działalność ta polegała na pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, / 99 zdało do następnej klasy/ zajęciach komputerowych, sportowych, grach i zabawach logicznych /szachy, warcaby/, zajęciach plastycznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, dożywianiu oraz niesieniu pomocy materialnej. W soboty organizowane były dla 25-30 osób biwaki w Ewelinie, oraz dla 30 nauka pływania na basenie w Miętnem / prawie wszyscy nauczyli się pływać/. Wychowankowie odnoszą liczne sukcesy uczestnicząc w konkursach plastycznych, przyrodniczych, szachowych i innych. Trzykrotnie też odbyły się warsztaty dla rodziców. W okresie ferii zimowych kilku wychowanków uczestniczyło w obozie narciarskim, a okresie letnim 20 osób spędziło wakacje nad morzem. Pozostałych 70 przebywało w Ewelinie, gdzie m.in. organizowane były wycieczki do Kazimierza, Nałęczowa, Warszawy oraz w Bieszczady. Wszystko to opiera się na pomocy finansowej aż 28 firm z Urzędem Miasta na czele, oraz wielu osób prywatnych, a ponad 400 z nich przekazało na rzecz Stowarzyszenia 1% od podatku.
W ognisku uczestniczyła też Honorowy Prezes Stowarzyszenia, Kawaler Orderu Uśmiechu, znana aktorka pani Alina Janowska-Zabłocka, która 20 lat temu założyła w Warszawie sieć świetlic dla dzieci potrzebujących pomocy. W ślad za nią w kilka lat później Bogumiła Szeląg powołała Stowarzyszenie w Garwolinie. Doceniając jej wkład pracy oraz ofiarność w walce o powrót krzyży w ZSR w Miętnem, Kościół Katolicki przyznał Bogumile Szeląg papieski medal „ Pro Ecclesis et Pontyfice” / Za Kościół i Papieża/. Były więc gratulacje i kwiaty dla Aliny Janowskiej i Bogumiły Szeląg, która dziękując powiedziała: dziękuję wszystkim za to co dla nas, czyli dla dzieci ofiarowaliście. „Bo najpiękniej jest pomagać tym, którzy się nam odwdzięczyć nie mogą”.
Na spotkaniu nie zabrakło wspomnień, okolicznościowych zdjęć, występów zespołu ludowego, piosenek biesiadnych oraz rozważań na temat obecnej i przyszłej pracy organizacji.

   

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl