Wakacje 2010

Zakończył się organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie, wypoczynek wakacyjny dla dzieci uczęszczających do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej „Przystań".
Z wypoczynku wakacyjnego skorzystało 107 dzieci. Najwięcej, bo 87, dzieci przebywało od 26 czerwca do 21 sierpnia w „gajówce” w Ewelinie, która tętniła gwarem od świtu do nocy.
Wychowankowie SPD na wakacjach nie tylko wypoczywali, ale uczestniczyli też w różnych zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych, przyrodniczych, rekreacyjno sportowych. Odbywali wycieczki piesze i rowerowe. Spotkali się z policjantami, strażakami, pracownikami sanepidu.
Nie zabrakło dalszych wyjazdów. Jednym z nich była 4-dniowa wycieczka w Sudety, podczas której zwiedzano Wrocław, a następnie Zamek Książ, Jaskinię Niedźwiedzia, kopalnię złota, kopalnię węgla w Nowej Rudzie, twierdzę w Srebrnej Górze i twierdzę w Kłodzku.
Podczas następnej, jednodniowej wycieczki, dzieci zwiedziły Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Poleski Park Narodowy w Załuczu Starym. Poznały także historię Chełmskich Podziemi Kredowych czy Zamku w Janowcu, do którego popłynęły statkiem z Kazimierza. Zwiedziły też Muzeum Czarnoleskie - miejsce twórczości Jana Kochanowskiego. Nie zabrakło też czegoś dla ciała -w drodze powrotnej ku wielkiej uciesze - dzieci zajechały na basen w Kozienicach . Kolejna wycieczka prowadziła przez Wolę Okrzejską, gdzie można było zwiedzić Muzeum Henryka Sienkiewicza. W Puławach podopieczni SPD podziwiali Pałac Czartoryskich, zabytkowy, pełen historycznych pamiątek park. Przy okazji uczestnicy wycieczki wzięli udział w lekcji „W słowiańskim grodzie”.
Podczas całego pobytu na koloniach młodzież wyjeżdżała dwa razy w tygodniu na basen do Miętnego, a w ramach zajęć z orientacji zawodowej, do pobliskich zakładów pracy, gdzie poznała warunku pracy i zapoznała się z produkcją. Odwiedziła Firmę AVON w Garwolinie, Zeller - Plastik w Woli Rębkówskiej, Hutę Szkła „Czechy" w Trąbkach, Okręgową Mleczarnię w Woli Rębkowskiej. Zwiedziła także Muzeum Ziemi Garwolińskiej w Miętnem.
W niedzielę wyjeżdżano na mszę świętą do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach. Kolonie odwiedzili m.in. Cezary Tudek - sekretarz Urzędu Miasta Garwoli, Tomasz Łysiak - wójt Gminy Garwolin, Martyna Bettin - sekretarz UG, Katarzyna Grzeszczak - skarbnik UG, Krystyna Walenda - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Beata Piotrowska - kierownik GOPS. Podczas tych spotkań dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne i piosenkarskie zdobyte na kolonii.
Na drugim turnusie odwiedził dzieci brat franciszkanin Łukasz Góra wraz grupą młodzieży z KSM - u, który przy dźwiękach gitary śpiewał pieśni religijne. Niesiono też pomoc powodzianom z gminy Wilków; przez dwie soboty 5 chłopców z „Przystani nr 2” pomagało ludziom sprzątać po powodzi. Od 30 lipca do 12 sierpnia 20 wychowanków mających problemy zdrowotne wypoczywało nad morzem w Jastarni.
W realizacji wakacyjnego programu wspierali Stowarzyszenie finansowo : Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy Garwolin, Miejski i Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Garwolinie, Firma Ochnik, Firma Zeller Plastik, Firma „Procima" z Warszawy oraz prywatni dobroczyńcy : Ewa Tomczuk, Teresa i Jerzy Kałaskowie, Teresa Grabska, Krzysztof Wojciechowski. Rzeczową, bardzo cenną pomoc udzielili : PSS „Społem” w Garwolinie oraz piekarnie Mianowscy i Żabczyńscy.
W swoim oraz wychowanków imieniu, Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie, serdecznie dziękuje wszystkim dobroczyńcom za okazane serce.

  

  

  

  

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl