VII Festiwal Przyrody SPD

Gajówka w Ewelinie gościła w dniu 15 października młodych przyrodników - wychowanków świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przystań” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie i uczniów z lokalnych szkół podstawowych z klas V i VI, żeby zgodnie z kilkuletnią tradycją, wziąć udział w VII Festiwalu Przyrody pod nazwą „Poznajemy sto roślin”.

Konkurs był podsumowaniem wiadomości zdobytych podczas zajęć realizowanych na biwakach pod nazwą „Razem w Gajówce”
Do konkursu przystąpiło 8 trzyosobowych zespołów, które otrzymały nazwy: „szałwia, truskawka, lilia, pomidor, ogórek, rzodkiewka, gruszka i wiśnia”. Uczestnicy przyrodniczej rywalizacji odpowiadali na 12 pytań przygotowanych przez p. Joannę Brauze i p. Hannę Dondzbach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczył leśniczy p. Marek Brauze. Zawodnicy wykazali się, co bardzo cieszyło organizatorów, dużą wiedzą przyrodniczą. W toku wyrównanej rywalizacji jury wyłoniło najlepsze drużyny:
I miejsce zdobyły „Lilie” - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Garwolinie – Paulina Rudnik, Julia Moch, Natalia Bieniawska.
II miejsce przypadło „Truskawkom” - uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 W Garwolinie - Wiktorii Tudek, Klaudii Gromuł i Adrianowi Siudowskiemu.
III miejsce zajęły „Wiśnie” - wychowankowie świetlicy „Przystań” w Rębkowie w składzie: Katarzyna Salamończyk, Karolina Szulik, Sylwia Szponder.

Najlepsi otrzymali z rąk organizatorów cenne nagrody: książki i gry przyrodnicze, puzzle i lupy, ufundowane przez Nadleśnictwo Garwolin i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Następnie barwny korowód w maskach z kwiatów i zwierząt przeszedł przez Ewelin głosząc hasła ekologiczne i śpiewając piosenki o tematyce przyrodniczej. Po powrocie dzieci wysłuchały bardzo ciekawej pogadanki p. leśnika Marka Brauze o trofeach myśliwskich.
Na zakończenie uczestnicy festiwalu otrzymali ciepły posiłek, pączki i czekolady.

Patronat nad festiwalem miało Nadleśnictwo Garwolin, a organizatorów wsparli finansowo: Urząd Miasta i Gminy Garwolin, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Fundusz inicjatyw Obywatelskich w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałkowski Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Fundacja PZU w Warszawie.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Festiwalu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, w imieniu uczestników oraz Zarządu Stowarzyszenia, serdecznie dziękuje dyrektor Świetlic - pani Danuta Siwak.


  

  

  

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl