A teraz na wakacje !!!

W dniu 11 czerwca 2013 roku, odbyło się uroczyste zakończenie roku pracy świetlic, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przystań” w Garwolinie. Wychowawcy wraz z dziećmi wszystkich czterech świetlic, przybyli do gościnnego Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie.
Dyrektor świetlicy pani Danuta Siwak oraz przewodnicząca SPD pani Bogumiła Szeląg, podsumowały całoroczną działalność świetlicy „Przystań”. Na spotkanie przybył również sekretarz Urzędu Miasta w Garwolinie, pan Cezary Tudek.

Następnie z rąk przybyłych na spotkanie gości, wyróżniający się wychowankowie, otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję oraz za zaangażowanie w pracę.
Pani Kazimiera Buszta – opiekunka wolontariatu, wyróżniła również dyplomami i drobnymi upominkami wolontariuszy, pracujących społecznie na rzecz Stowarzyszenia.
Z kolei dzieci z „Przystani” nr 3 pod kierunkiem pani Anny Adamiak, wykonały nagrodzoną brawami, część artystyczną związaną z rokiem Juliana Tuwima pt: „Dziękujemy Ci Panie Julianie….”.

Po zakończonym przedstawieniu zaproszeni goście, członkowie zarządu, nauczyciele, sympatycy, wolontariusze, dzieci oraz rodzice, udali się na wspólną, uroczystą kolację, po zakończeniu której wicedyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Garwolinie, pani Krystyna Antolak, życzyła dzieciom długich, bezpiecznych i słonecznych wakacji.
Uroczystość podsumowująca całoroczną działalność, odbyła się dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Garwolinie, Urzędu Gminy Garwolin oraz Fundacji PZU w Warszawie.


  

  

  

  

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl