INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPD I WSPARCIU FINANSOWYM
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Realizacja naszych celów polega na prowadzeniu świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przystań”, której oddziały mieszczą się w 3 szkołach podstawowych w Garwolinie i jedna grupa w szkole podstawowej w Rębkowie, która organizacyjnie należy do Przystani na 2. W roku szkolnym 2016/2017 do świetlicy uczęszcza 105 dzieci. Świetlica jest czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych w szkole. Przez pierwsze 2 godziny zajęć w świetlicy dzieci odrabiają lekcje, nadrabiają zaległości w nauce i przygotowują się do sprawdzianów. Przez następne 2 godziny dzieci uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania: komputerowych, kulinarnych, teatralnych, sportowych, plastycznych, socjoterapeutycznych. W czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały wczesną kolację składająca się z kilku kanapek herbaty i owoców. Organizujemy także zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej. W soboty dzieci wyjeżdżają na basen do Mętnego a w piątek na biwak piątkowo – sobotni do gajówki w Ewelinie. Działania wyżej wyszczególnione realizaowane są przez Stowarzyszenie Cyklicznie od 1997 roku.

Działania nasze w 2016 roku są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Mazowieckiego, Miasta Garwolin, Gminy Garwolin oraz dobroczyńców będących osobami fizycznymi i prawnymi.

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl