SUKCESY NASZYCH W VIII ŚWIĄTECZNYM TURNIEJU SZACHOWYM
Centrum Sportu i Kultury, Powiatowy Ośrodek Sportu w Miętnem oraz PZ LZS w Garwolinie, były organizatorami tradycyjnego turnieju w szachach aktywnych, które odbyły się już po raz ósmy. Zawody odbyły się w gościnnej kawiarence CSiK, a udział w nich wzięło 31 uczestników, w tym 9 reprezentantów SPD. Kobiety i chłopcy ze Szkół Podstawowych rozgrywali swoje spotkania pod okiem Stanisława Buszty systemem „każdy z każdym”, pozostałe kategorie utworzyły jedną grupę, gdzie grano tzw. systemem „szwajcarskim” na dystansie 6 rund, a następnie została wyłoniona kolejność w poszczególnych kategoriach. Po raz pierwszy w tych zawodach wykorzystano kojarzenie par z wykorzystaniem komputera, a opracowaniem i prowadzeniem gier zajął się Andrzej Głodek, znany nauczyciel i szachista z Żelechowa. Nagrody, medale i puchary wręczał starosta Marek Chciałowski oraz organizatorzy – Kazimierz Sionek prezes RP LZS i dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Andrzej Kujda. Nasi wychowankowie przygotowywani przez Stanisława Busztę – ci obecni i ci którzy kiedyś uczęszczali do świetlicy „Przystań”, zdobyli 6 medali: Byli to Wiktoria Korgol III miejsce wśród kobiet, Rękawek Filip i Jan Makulec pierwsze i drugie miejsce – kategoria szkół średnich, Baran Adrian – szkoły podstawowe I miejsce, Filip Bieniawski i Nikodem Kierkowski pierwsze i drugie miejsce – kat. gimnazjum.
W trakcie zawodów miała miejsce miła uroczystość – oto Starosta Garwoliński Marek Chciałowskiw asyście prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Garwolinie Kazimierza Sionka, wręczył naszemu instruktorowi szachowemu Stanisławowi Buszcie, pamiątkową paterę jako dowód uznania za krzewienie lekkiej atletyki i szachów wśród mieszkańców Ziemi Garwolińskiej.


  

  

  

  

<< Powrót© 2007 SPD w Garwolinie
Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl