O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie jest organizacją pozarządową. Powstało w lutym 1997r. Powołała je 30 - osobowa grupa ludzi, wśród których byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kuratorzy Sądu Rodzinnego.

Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres dwóch lat. Od chwili powstania do 2018 r.przewodniczącą była Bogumiła Szeląg.
Obecnie w skład zarządu wchodzą:

 • Kazimiera Buszta -od 2018 r. przewodnicząca
 • Jolanta Kondej - zastępca przewodniczącej
 • Teresa Krupińska - sekretarz
 • Katarzyna Baran - skarbnik
  oraz członkowie: Małgorzata Siwak, Edward Kret, Grażyna Makulec.
  Skład Komisji Rewizyjnej: Grażyba Leszek, Hanna Maria Stefańska-Baran, Grażyna Wiałow .

  Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Nasze dane:
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie
  ul. Żwirki i Wigury 16
  08-400 Garwolin
  KRS 0000018818
  tel. (025) 682 33 71
  fax. (025) 682 43 20
  Konto:
  Bank PeKaO S.A. I Odział w Garwolinie
  88 1240 2728 1111 0000 3989 8900 • © 2007 SPD w Garwolinie
  Strona wykonana przez twórców portalu www.kuriergarwolinski.pl