Nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych Jesteśmy pewni, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, a prowadzona przez nas profilaktyka środowiska zapobiegnie wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podniesie poczucie własnej wartości i ułatwi wejście w dorosłe życie.

Jak realizujemy misję?

 • Prowadzimy Świetlicę Profilaktyczną - Wychowawczą "Przystań"
 • Organizujemy zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej
 • Organizujemy wypoczynek wakacyjny oraz zajęcia w czasie ferii zimowych
 • Dożywiamy w postaci codziennej kolacji
 • W miarę posiadanych środków udzielamy pomocy materialnej
 • Prowadzimy poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodziców
 • Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy
 • Diagnozujemy sytuacje rodzinną, materialną i społeczną oraz problemy szkolne i wychowawcze dzieci w wieku od 6 do 15 lat. • © 2007 SPD w Garwolinie
  Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl