Świetlica "Przystań"

W 1997 roku po uzyskaniu wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęliśmy diagnozowanie problemów dzieci w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta. W wyniku tych badań okazało się, że w każdej szkole jest grupa dzieci wymagających wielozakresowego wsparcia: pomocy w odrabianiu lekcji, stymulacji do podejmowania zadań szkolnych i rozwijania zainteresowań. Innym problemem jest pomoc materialna i żywieniowa.
Powstała "Przystań" - jedyna jak dotąd w mieście i gminie świetlica, w której nieodpłatnie codziennie 100 dzieci znajduje pomoc i życzliwe wsparcie pedagogów. Dzięki życzliwej aprobacie ówczesnych dyrektorów szkół podstawowych i zgodzie Kuratora Oświaty w Siedlcach powstały 3 oddziały w pomieszczeniach szkolnych świetlic dziennych.
Od chwili powstania dyrektorem świetlicy była Kazimiera Bureć, a od września 2008 roku funkcję tą pełni Danuta Siwak, z którą współpracują koordynatorki poszczególnych oddziałów:

 • Katarzyna Baran - "Przystań nr 1" przy Szkole Podstawowej nr 1
 • Alicja Jakimiec (do września 2017) - "Przystań nr 2" przy Zespole Szkół nr 2
 • Małgorzta Walenda (od września 2017) - "Przystań nr 2" przy Zespole Szkół nr 2
 • Aleksandra Krawczyk (do września 2009) - "Przystań nr 3" przy Zespole Szkół nr 5
 • Kazimiera Buszta (od września 2009 do września 2015) - "Przystań nr 3" przy Zespole Szkół nr 5
 • Jolanta Kondej (od września 2015) - "Przystań nr 3" przy Zespole Szkół nr 5

  Świetlica "Przystań" jest czynna od poniedziałku do piątku, od 14:00 - 18:00. Pod opieką wychowawców dzieci odrabiają prace domowe, uczą się i uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, reedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Wiele czasu wypełniają zajęcia rozwijające zainteresowania: plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, teatralne, manualne. Nasi podopieczni codziennie otrzymują skromną kolacje. • © 2007 SPD w Garwolinie
  Strona wykonana przez twórców portalu www.grajdol.pl